Součané Mapy zobrazují pouze osoby na mapě – nic jiného to neumí. Do budoucna by mělo dojít k rozšíření funkcí:

  1. Smysluplná podpora prodeje (CRM)
  2. Zobrazování míst (servisních) zakázek
  3. Vizualizace ekonomických ukazatelů podle regionů (obraty v kraji, okrese apod.)

Zapnutí

  1. Akci je potřeba povolit v NastaveníZákladní nastaveníLaboraratoř: Testovat Mapy.
  2. Mapy se zobrazují všem uživatelům – do budoucna budou jednotlivé mapy povoleny pouze konkrétním uživatelům nebo skupinám.

Nastavení

Mapy je potřeba nedříve nadefinovat – samo od sebe se nikde nic nezobrazuje. Je možné nastavit více map, na každé mapě se může zobrazovat něco jiného.

Nastavení map je v NastaveníWorkflowMapy.

Nastavení mapy obsahuje:

  1. Základní údaje typu název apod.
  2. Kde má být mapa umístěna (tj. v panelu nahoře nebo vpravo)
  3. Co se má zobrazit (v současné době pouze skupiny osob)


* * *